Thông số kỹ thuật

 • Cản tia hồng ngoại: 97%
 • Tỷ lệ truyền sáng: 62%
 • Độ phản gương: 6%
 • Chống tia cực tím: 100%
 • Độ dày: 2 mil

Thông số kỹ thuật

 • Cản tia hồng ngoại: 83%
 • Tỷ lệ truyền sáng: 66%
 • Độ phản gương: 6%
 • Chống tia cực tím: 100%
 • Độ dày: 2 mil

Thông số kỹ thuật

 • Cản tia hồng ngoại: 83%
 • Tỷ lệ truyền sáng: 63%
 • Độ phản gương: 8%
 • Chống tia cực tím: 99%
 • Độ dày: 2 mil