Phim chống nóng nhà kính Silver Blue Hàn Quốc cao cấp

  • Giá: 180.000 VNĐ

✔️ Tỷ lệ truyền sáng (Visible Light Rejected)  : 18%

✔️ Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại (IR Rejected) : 80%

✔️ Tỷ lệ phản gương (Reflectance) :25%

✔️ Tỷ lệ ngăn tia cực tím (UV Rejected) : 98%

✔️ Độ dày (Nominal Thickness) :50.8 µm

✔️ Màu sắc: Phản gương + Ánh xanh

✔️ Bảo hành 7 năm