Phim cách nhiệt Silver Gray-Thương Hàn Quốc cao cấp – Bảo hành 7 năm

  • Giá: 180.000 VNĐ

✔️ Tỷ lệ truyền sáng (Visible Light Rejected)  : 22%

✔️ Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại (IR Rejected) : 64%

✔️ Tỷ lệ phản gương (Reflectance) :28%

✔️ Tỷ lệ ngăn tia cực tím (UV Rejected) : 76%

✔️ Độ dày (Nominal Thickness) :50.8 µm

✔️ Màu sắc: Phản gương + Ánh xanh đậm

✔️ Bảo hành 7 năm