Máy đo (test) phim cách nhiệt kẹp kính

  • Giá: 1.900.000 VNĐ
  • Giá gốc: 2.000.000 VNĐ