Mã phim VL 70

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

✅ Tỉ lệ truyền sáng
(Visible light rejected)
69 %
✅ Tỉ lệ phản gương
(Reflectance)
8 %
✅ Tỉ lệ ngăn tia hồng ngoại
(IR Rejected)
28 %
✅ Tỉ lệ ngăn tia cực tím
(UV Rejected)
99 %
✅ Độ dày
(Nominal thickness)
2 Mili