Mã phim VL 20

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

✅ Tỉ lệ truyền sáng
(Visible light rejected)
18 %
✅ Tỉ lệ phản gương
(Reflectance)
10 %
✅ Tỉ lệ ngăn tia hồng ngoại
(IR Rejected)
56 %
✅ Tỉ lệ ngăn tia cực tím
(UV Rejected)
98 %
✅ Độ dày
(Nominal thickness)
2 Mili