Mã phim VL 05

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

✅ Tỉ lệ truyền sáng
(Visible light rejected)
6 %
✅ Tỉ lệ phản gương
(Reflectance)
10 %
✅ Tỉ lệ ngăn tia hồng ngoại
(IR Rejected)
77 %
✅ Tỉ lệ ngăn tia cực tím
(UV Rejected)
99 %
✅ Độ dày
(Nominal thickness)
2 Mili