Gạt nhựa nhỏ Riken

20.000 VNĐ

Dùng để bỏ các bọt khí phía trong miếng phim khi dán. Đồng thời làm phẳng tấm phim, ép tấm phim vào các khe, hóc khó dán. Sử dụng ở những nơi có kích thước nhỏ, như kính sườn, kính hậu xe ô tô.
Gạt nhựa nhỏ Riken

20.000 VNĐ

Danh mục: Từ khóa: