Gạt nhựa lớn Riken

50.000 VNĐ

. Dùng để bỏ các bọt khí phía trong miếng phim khi dán. Đồng thời làm phẳng tấm phim, ép tấm phim
Gạt nhựa lớn Riken

50.000 VNĐ