Dao sủi vệ sinh bề mặt kính

100.000 VNĐ

Dao sủi vệ sinh kính dùng để tẩy các chất bẩn dính trong kính xe trước khi thi công dán phim. Ví dụ như keo của tấm phim cũ được bốc ra, ....
Dao sủi vệ sinh bề mặt kính

100.000 VNĐ