Bộ đẩy phim (Cán + cao su)

320.000 VNĐ

Cán đẩy phim kết hợp cùng lưỡi gạt cao su. Giúp quá trình laoi5 bỏ nước ra khỏi phim dễ dàng hơn
Bộ đẩy phim (Cán + cao su)

320.000 VNĐ