Bình xịt phun sương 2L

150.000 VNĐ

Bình xịt phun sương 2L dùng để phun nước đều trên mặt kính. Làm giảm ma sát giữa phim và kính. Đồng thời giúp dễ di chuyển, chỉnh sửa tấm phim
Bình xịt phun sương 2L

150.000 VNĐ