Dụng cụ dán phim

Hộp đựng dụng cụ

150.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Bình xịt nước 1 lít

120.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Tấm ảnh test UV

100.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Đèn pin test UV

100.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Túi dụng cụ đeo lưng

200.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Máy test 3 thông số Alinkco

2.500.000 VNĐ
650.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Kéo nước cán nhựa

80.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Đẩy phim Wrap

60.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Cán đẩy cao su bằng nhựa

250.000 VNĐ

Dụng cụ dán phim

Máy đo thông số phim Linshang

2.600.000 VNĐ